Cauta rapid aici ↑

JavaScript -- Operatorii

In orice limbaj de programare exista operatorii si peste tot sunt aceeasi si fac acelasi lucru. Operatorii sunt de mai multe tipuri, insa patru tipuri sunt cele mai folosite si foarte importante.

  • » operatori matematici
  • » operatori de atribuire
  • » operatori de comparatie
  • » operatori logici

Operatori matematici

Operatori matematici sunt folositi pentru a efectua operatii intre valorile variabilelor sau operatii intre variabile.

OPERATORDESCRIERE
+ ADUNARE
- SCADERE
* INMULTIRE
/ IMPARTIRE
% MODULO
++ INCREMENTARE
-- DECREMENTARE

Operatori de atribuire

Operatorii de atribuire sunt folositi pentru a atribui o valoare catre o variabila

OPERATOREXEMPLU
= x = y
+= x += y la fel ca x = x + y
-= x -= y la fel ca x = x - y
*= x *= y la fel ca x = x * y
/= x /= y la fel ca x = x / y
%= x %= y la fel ca x = x % y

Operatori de comparatie

OPERATOREXEMPLU
==Egalitate intre valori
===Egalitate intre valori si tipul acestora
!=Diferit (in mod non-strict)
!==Diferit (in mod strict)
>Mai mare decat
<Mai mic decat
>=Mai mare sau egal
<=Mai mic sau egal

Operatori logici

OPERATORDESCRIERE
&&SI
||SAU
!NEGARE